+47 462 32 626

+47 462 32 626

Odwołania do NAV

Kancelaria prawna Bulut & CO AS

Pomagamy w sprawach: 

Dagpenger

 • Nieprawidłowa odmowa zasiłku dla bezrobotnych
 • Nieprawidłowa odmowa zasiłku dla bezrobotnych w okresie permitteringu
 • Nieprawidłowa odmowa wznowienia zasiłku dla bezrobotnych
 • Nieprawidłowe obliczenie godzin pracy w decyzji
 • Nieprawidłowa stawka dzienna
 • Nieprawidłowe zawieszenie zasiłku dla bezrobotnych
 • Nieprawidłowa decyzja o zwrot zasiłku dla bezrobotnych

Sykepenger

 • Nieprawidłowa odmowa zasiłku chorobowego
 • Nieprawidłowe obliczenie podstawy zasiłku chorobowego
 • Nieprawidłowo przyznany okres zasilku chorobowego
 • Nieprawidłowe 65% zasiłku chorobowego
 • Nieprawidłowe zawieszenie zasiłku chorobowego
 • Nieprawidłowa decyzja o zwrot zasiłku

Arbeidsavklaringspenger

 • Nieprawidłowa odmowa AAP
 • Nieprawidłowe obliczenie AAP
 • Nieprawidłowo przyznany okres zasilku AAP
 • Nieprawidłowe zawieszenie zasiłku AAP
 • Nieprawidłowa decyzja o zwrot zasiłku
 • Nieprawidłowa odmowa przyznania świadczenia AAP z tytułu wypadku przy pracy

 

Uføretrygd

 • Nieprawidłowa odmowa renta inwalidzka
 • Nieprawidłowe wyliczenie renty
 • Nieprawidłowo przyznany okres, punkt początkowy
 • Nieprawidłowy % renty inwalidzkiej
 • Nieprawidłowa odmowa wypłaty renty z tytułu wypadku przy pracy w przypadku

Yrkesskade, menerstatning

 • Nieprawidłowa odmowa uznania wypadku przy pracy
 • Nieprawidłowa odmowa odszkodowania
 • Nieprawidłowy % odszkodowania

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

 • Nieprawidłowa odmowa zasiłku macierzyńskiego, taciezyńskiego
 • Nieprawidłowa odmowa zasiłku rodzicielskiego
 • Nieprawidłowe obliczenie zasiłku macierzyńskiego/zasiłku rodzicielskiego
 • Nieprawidłowa decyzja o zwrot zasiłku macierzyńskiego/zasiłku rodzicielskiego

Overgangsstønad

 • Nieprawidłowa odmowa zasiłku przejściowego
 • Nieprawidłowa decyzja o zwrot zasiłku przejściowego

Barnetrygd

 • Nieprawidłowa odmowa zasiłku rodzinnego
 • Nieprawidłowa decyzja o zwrot zasiłku na dziecko

Alderspensjon

 • Nieprawidłowa odmowa emerytury
 • Nieprawidłowa odmowa renty wdowiej
 • Nieprawidłowa odmowa renty rodzinnej na dzieci po zmarłym rodzicu
 • Nieprawidłowa decyzja o zwrot emerytury

Możesz kwalifikowac się do bezpłatnej pomocy prawnej, jeśli nie masz wysokich dochodów i majątku. Decydujący jest bieżący dochód.

Limit dochodu dla bezpłatnej pomocy prawnej wynosi 350 000 NOK (brutto) dla osób samotnych i 540 000 NOK (brutto) dla małżonków i innych osób, które mieszkają razem i mają wspólne finanse. Oznacza to, że miesięczny dochód dla osób samotnych nie może przekroczyć 29 666 NOK, a dla współmałżonków i innych osób mieszkających razem i posiadających wspólne finanse 45 000 NOK.

{

Osoby które potrzebują pomoc prawną w odwołaniu decyzji z NAV maja prawo do pomocy free jeśli dochód Twój jest poniżej 29 166 kr brutto miesięcznie dla osób samotnych oraz 45 000 kr na rodzinę dla osób zamężnych. Oszczędności (nettoformue) nie może być większe niż 150.000 kr brutto.

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer