+47 462 32 626

+47 462 32 626

Prawo pracy – odszkodowania

Kancelaria prawna Bulut & CO AS

Pomagamy w sprawach: 

Wypowiedzenia

Miejsce na tekst

Zwolnienia dyscyplinarne

Miejsce na tekst

Zaległe wypłaty

Miejsce na tekst

Ogłoszenie upadłości pracodawcy

Miejsce na tekst

Wnioski do Funduszu Gwarancyjnego

Miejsce na tekst

Reprezentacja adwokatów w sprawach sądowych

Miejsce na tekst

{

Możesz kwalifikowac się do bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach wypowiedzienia/zwolnienia/straty pracy, jeśli nie masz wysokich dochodów i majątku. Decydujący jest bieżący dochód.

Limit dochodu dla bezpłatnej pomocy prawnej wynosi 320 000 NOK (brutto) dla osób samotnych i 490 000 NOK (brutto) dla małżonków i innych osób, które mieszkają razem i mają wspólne finanse. Oznacza to, że miesięczny dochód dla osób samotnych nie może przekroczyć 26 666 NOK, a dla współmałżonków i innych osób mieszkających razem i posiadających wspólne finanse 40 833 NOK.

Contact us z nami

We respond within 24 hours