+47 462 32 626

+47 462 32 626

Bulut & Co Advokatfirma AS

Få rask advokathjelp – hvordan fungerer det?

l

Send oss sakens faktum

Send e-post til Post@bulutco.no og beskriv din sak kort og kronologisk. Vedlegg relevante dokumenter. Dette vil hjelpe oss å vurdere hva som er problemet og hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig og raskest måte. Skriv også telefonnummeret..

Vi vurderer din sak

Vi foretar vurdering av mottatte opplysninger om din sak og ettersendt dokumentasjon. Deretter tar vi kontakt med deg innen kort tid. Dette vil hjelpe oss å gjøre samarbeidet mest effektiv og minst kostnadsfult.

Du får beste råd og bistand

 Du vil få beste vurdering og råd. Noen ganger er det verdt å kjempe i retten og noen ganger er det verdt å forhandle. I mange tilfeller har du rett på fri rettshjelp.

Våre rettsområder

NAV - klage

Personer som trenger hjelp til å klage på NAV-vedtak kan ha rett til gratis bistand

Arbeidsrett i Norge

Har du problem med arbeidsgiveren, ta kontakt med oss. Vi bistår i arbeidssaker både i retten og utenrettslig.

Erstatningsrett - yrkesskader 

Vi er spesialister innen erstatningsrett, spesielt i yrkesskadesaker. Har du hatt ulykke på jobb i arbeidstid og har fått tapt inntekt eller fikk varig skade kan du ha krav på erstatning.

Pengekrav, formuerett

Har du en pengetvist eller annen tvist om formuerett? Vi har erfaring med å behandle denne typen saker utenomrettslig og i norske domstoler.

Skiftesaker,        familierett

Trenger du hjelp i skiftesak, barnefordelingssak eller andre typer sivile familiesaker?

Andre sivile saker, representasjon iretten

Vi har erfaring med andre sivile saker: UDI, boligtvister, både utenrettslig og representasjon i retten.

Om Bulut & Co Advokatfirma

Firmaet ble stiftet av Serkan og Larysa Bulut i mars 2018. Vi vil snart publisere vår hele historie, spesielt om våre kamper for rettferdigheten.

Bulut & Co

Advokatfirma

Pomoc prawna w Norwegii – Polski adwokat w Norwegii – Prawo w Norwegii – Prawo pracy – NAV

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer