+47 462 32 626

+47 462 32 626

Klage til NAV og Trygderetten

Bulut & CO AS Advokatfirma

Vi bistår i følgende saker: 

Dagpenger

 • Uriktig avslag på dagpenger under arbeidsledighet
 • Uriktig avslag på dagpenger under permittering
 • Uriktig avslag på gjenopptak
 • Uriktig beregning av arbeidstid i vedtaket
 • Uriktig dagsats
 • Uriktig stans av dagpenger
 • Uriktig tilbakekreving av dagpenger

Sykepenger

 • Uriktig avslag på sykepenger
 • Uriktig beregning av sykepengegrunnlaget
 • Uriktig innvilget periode
 • Uriktig 65% av sykepenger
 • Uriktig stans av sykepenger
 • Uriktig tilbakekreving av AAP

Arbeidsavklaringspenger

 • Uriktig avslag av AAP
 • Uriktig beregning av AAP
 • Uriktig innvilget periode
 • Uriktig stans av AAP
 • Uriktig tilbakekreving av AAP
 • Uriktig avslag på yrkesskadefordel ved AAP

 

Uføretrygd

 • Uriktig avslag på uføretrygd
 • Uriktig beregning av uføretrygd
 • Uriktig innvilget periode, startpunkt
 • Uriktig % av uføretrygd
 • Uriktig avslag på yrkesskadefordel ved uføretrygd

Yrkesskade, menerstatning

 • Uriktig avslag på godkjenning av yrkesskade
 • Uriktig avslag på menerstatning
 • Uriktig % av menerstatning

Familieytelser

 • Uriktig avslag på svangerskapspenger
 • Uriktig avslag på foreldrepenger
 • Uriktig beregning av svangerskapspenger/ foreldrepenger
 • Uriktig tilbakekreving av svangerskapspenger/ foreldrepenger

Overgangsstønad

 • Uriktig avslag på overgangsstønad
 • Uriktig tilbakekreving av overgangssstønad

Barnetrygd

 • Uriktig avslag på barnetrygd
 • Uriktig tilbakekreving av barnetrygd

Alderspensjon

 • Uriktig avslag på alderspensjon
 • Uriktig avslag på enkepensjon
 • Uriktig avslag på barnepensjon
 • Uriktig tilbakekreving av pensjon

Du kan ha rett på fri rettshjelp dersom du ikke har høy inntekt og formue. Avgjørende er nåværende inntekt.

Limit dochodu dla bezpłatnej pomocy prawnej wynosi 350 000 NOK (brutto) dla osób samotnych i 540 000 NOK (brutto) dla małżonków i innych osób, które mieszkają razem i mają wspólne finanse. Oznacza to, że miesięczny dochód dla osób samotnych nie może przekroczyć 29 666 NOK, a dla współmałżonków i innych osób mieszkających razem i posiadających wspólne finanse 45 000 NOK.

{

Osoby które potrzebują pomoc prawną w odwołaniu decyzji z NAV maja prawo do pomocy til gratis jeśli dochód Twój jest poniżej 29 166 kr brutto miesięcznie dla osób samotnych oraz 45 000 kr na rodzinę dla osób zamężnych. Oszczędności (nettoformue) nie może być większe niż 150.000 kr brutto.

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer