+47 462 32 626

+47 462 32 626

Kontakt

Bulut & Co Advokatfirma AS

Kontakt oss

Bulut & Co Advokatfirma yter bistand i sivile saker.

Send oss en e-post eller fyll ut vårt kontaktskjema og få en foreløpig vurdering av saken. Vi vil kontakte deg innen 24 timer. For den mest effektive og beste vurderingen, vennligst beskriv saken kronologisk, ta med viktige datoer og legg ved nøkkeldokumenter. 

Dokumentliste i arbeidssak

Arbeidskontrakt

Oppsigelse/avskjedigelse

E-korrespondanse/SMS med arbeidsgiver

Utestående lønn/feriepenger – beløp

Overtid

Kronologisk beskrivelse av saken

Dokumentliste i sak mot NAV, Trygderetten:

Arbeidsavtale, de 3 siste selvangivelsene og de siste 12 lønnsslippene (det er et tema i vedtaket er arbeidssituasjon, inntekt)

Kronologisk beskrivelse av saken

Dokumentliste i yrkesskadesak:

Melding av ulykke til NAV og forsikringsselskapet

Medisinske dokumenter 

Arbeidsavtale, de 3 siste selvangivelsene og de siste 12 lønnsslippene (det er et tema i vedtaket er arbeidssituasjon, inntekt) 

Periode med sykepengerAAP

Kronologisk beskrivelse av saken

Dokumentliste i familiesak:

Oversikt over felles formue og gjeld (skiftesaker etter skilsmisse)

Ditt forslag om samvær, omsorg (saker om barnefordeling etter skilsmisse)

Kronologisk beskrivelse av saken

Dokumentliste i sak om pengekrav:

Avtale

Kravets størrelse/beløp

E-korrespondanse, SMS med motparten

Kronologisk beskrivelse av saken

Dokumentliste i utlendingssak (UDI):

Decyzja, od której chcesz się odwołać

Kronologisk beskrivelse av saken

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer