+47 462 32 626

+47 462 32 626

Klage til NAV og Trygderetten

Bulut & CO AS Advokatfirma

Vi bistår i følgende saker: 

Dagpenger

 • Uriktig avslag på dagpenger under arbeidsledighet
 • Uriktig avslag på dagpenger under permittering
 • Uriktig avslag på gjenopptak
 • Uriktig beregning av arbeidstid i vedtaket
 • Uriktig dagsats
 • Uriktig stans av dagpenger
 • Uriktig tilbakekreving av dagpenger

Sykepenger

 • Uriktig avslag på sykepenger
 • Uriktig beregning av sykepengegrunnlaget
 • Uriktig innvilget periode
 • Uriktig 65% av sykepenger
 • Uriktig stans av sykepenger
 • Uriktig tilbakekreving av AAP

Arbeidsavklaringspenger

 • Uriktig avslag av AAP
 • Uriktig beregning av AAP
 • Uriktig innvilget periode
 • Uriktig stans av AAP
 • Uriktig tilbakekreving av AAP
 • Uriktig avslag på yrkesskadefordel ved AAP

 

Uføretrygd

 • Uriktig avslag på uføretrygd
 • Uriktig beregning av uføretrygd
 • Uriktig innvilget periode, startpunkt
 • Uriktig % av uføretrygd
 • Uriktig avslag på yrkesskadefordel ved uføretrygd

Yrkesskade, menerstatning

 • Uriktig avslag på godkjenning av yrkesskade
 • Uriktig avslag på menerstatning
 • Uriktig % av menerstatning

Familieytelser

 • Uriktig avslag på svangerskapspenger
 • Uriktig avslag på foreldrepenger
 • Uriktig beregning av svangerskapspenger/ foreldrepenger
 • Uriktig tilbakekreving av svangerskapspenger/ foreldrepenger

Overgangsstønad

 • Uriktig avslag på overgangsstønad
 • Uriktig tilbakekreving av overgangssstønad

Barnetrygd

 • Uriktig avslag på barnetrygd
 • Uriktig tilbakekreving av barnetrygd

Alderspensjon

 • Uriktig avslag på alderspensjon
 • Uriktig avslag på enkepensjon
 • Uriktig avslag på barnepensjon
 • Uriktig tilbakekreving av pensjon

Du kan ha rett på fri rettshjelp dersom du ikke har høy inntekt og formue. Avgjørende er nåværende inntekt.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 320 000 (brutto),- for enslige og kr 490 000 (brutto),- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Dette innebærer at månedlig inntekt for enslige ikke kan overstige kr 26 666 og for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi kr 40 833.

{

Personer som trenger rettshjelp for å klage på vedtak til NAV har rett til gratis hjelp dersom inntekten er under 26 666 kr brutto per måned for enslige og 40 833 kr per familie for gifte. Familiekontosaldoen må ikke overstige 100 000 NOK brutto.

Kontakt oss z nami

Vi svarer innen 24 timer