+47 462 32 626

+47 462 32 626

Arbeidsrett – erstatning

Bulut & CO AS Advokatfirma

Vi bistår i følgende saker: 

Oppsigelse

Miejsce na tekst

Avskjed

Miejsce na tekst

Pengekrav – utestående lønn/feriepenger

Miejsce na tekst

Konkurssaker

Miejsce na tekst

NAV-Lønnsgaranti

Miejsce na tekst

Advokatrepresentasjon i rettssaker

Miejsce na tekst

{

Du kan ha rett på fri rettshjelp i arbeidssaker, herunder oppsigelse og avskjedighelsessaker dersom du ikke har høy inntekt og formue. Avgjørende er nåværende inntekt.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 320 000 (brutto),- for enslige og kr 490 000 (brutto),- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Dette innebærer at månedlig inntekt for enslige ikke kan overstige kr 26 666 og for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi kr 40 833.

Kontakt oss z nami

Vi svarer innen 24 timer