NAV-odwolania w sprawach:

Dagpenger – zasiłek dla osób bezrobotnych

Sykepenger – zasiłek chorobowy

Arbeidsavklaringspenger – zasiłek rehabilitacijny

Uføretrygd – renta inwalidzka

Yrkesskade, menerstatning – wypadki w pracy (akceptowanie wypadku jako wypadek w pracy oraz odszkodowania za inwalidztwo)

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon – zasiek macierzyński, rodzicielski oraz przy adopcji dziecka

Overgangsstønad – zasiłek dla samotnego ojca lub matki, który opiekuje się dzieckiem

Barnetrygd – dodatek na dzieci

Alderspensjon – emerytura

Osoby które potrzebują pomoc prawną w odwołaniu decyzji z NAV maja prawo do pomocy darmowej jeśli dochód Twój jest poniżej 26 666 kr brutto miesięcznie dla osób samotnych oraz 40 833 kr na rodzinę dla osób zamężnych. Saldo na koncie rodziny nie może być większe niż 100.000 kr brutto.