Hvordan får du hjelp fra oss

Best Service Deals

1

Send e-post til Post@bulutco.no og beskriv din sak kort og kronologisk. Vedlegg relevante dokumenter. Dette vil hjelpe oss å vurdere hva som er problemet og hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig og raskest måte. Skriv også telefonnummeret.

2

Vi foretar vurdering av mottatte opplysninger om din sak og ettersendt dokumentasjon. Deretter tar vi kontakt med deg innen kort tid. Dette vil hjelpe oss å gjøre samarbeidet mest effektiv og minst kostnadsfult.

3

Du vil få beste råd og veiledning. Noen ganger må vi fraråde deg fra å kjempe i retten og helst forhandle, mens andre ganger står vi sammen i rettsprosessen din. I mange tilfeller har folk rett på fri rettshjelp

[Latest-Blogs title=”Latest blog post”