+47 462 32 626

+47 462 32 626

Безкоштовна допомога

Aдвокатська фірма для українців у Норвегії – Bulut & Co Advokatfirma AS

Pomoc prawna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, norweski rząd stworzył program bezpłatnej pomocy prawnej. Może z niej skorzystać każda osoba, która bez wsparcia finansowego nie może sobie na nią pozwolić. Zapewniana jest niezbędna pomoc prawna wszystkim, których sytuacja materialna uniemożliwia skorzystanie z usług prawnika, a którzy takich usług potrzebują. Jest to kluczowe z punktu widzenia zarówno osobistego, jak i  społecznego.

By móc skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, musisz spełniać kryterium dochodowe. Dodatkowo, sam rodzaj sprawy musi być objęty tym programem. Warto wiedzieć, że istnieją również rodzaje spraw, które nie zostały objęte kryterium dochodowym. W praktyce oznacza to, że z takiej pomocy może skorzystać każdy – niezależnie od jego sytuacji finansowej.

Jak zostało wspomniane, podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z programu bezpłatnej pomocy prawnej jest nieprzekroczenie określonego progu dochodów. Osoba samotna nie może zarabiać więcej, niż 350 000 NOK brutto rocznie, zaś współmałżonkowie oraz inne osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe nie mogą przekroczyć 540 000 NOK brutto rocznie. Oznacza to, że singiel nie może zarabiać więcej, niż 29 166 NOK brutto miesięcznie, zaś dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe limit ten wynosi 45 000 NOK brutto miesięcznie. Przy czym brany jest pod uwagę wyłącznie dochód bieżący.

Poza dochodem bieżącym, brany pod uwagę jest również kapitał, jakim aktualnie dysponujecie. Jego łączna wartość nie może przekroczyć 150 000 NOK i dotyczy to przede wszystkim:

Środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Aktywów takich jak np. mieszkania

Nawet jeżeli dysponujecie większym kapitałem niż 100 000 NOK, w dalszym ciągu możecie wnioskować o przyznanie bezpłatnej pomocy prawnej. Pod warunkiem jednak, że znaleźliście się w trudnej sytuacji życiowej, np. utraciliście cały lub część swojego dobytku, utraciliście jedyne źródło dochodów itp.

Sprawdź

Kiedy przysługuje Ci darmowa pomoc prawna z zachowaniem kryterium dochodowego

 • Sprawy związane ze strata pracy (wypowiedzenia / zwolnienia)
 • Sprawy związane z prawem opieki nad dzieckiem (spory o przyznanie sprawowania opieki po rozwodzie)
 • Odwołania od NAV decyzji  (np. zasiłek chorobowy, AAP, zasiłek dla samotnych rodziców, renta, emerytura, zasiłki dla bezrobotnych)
 • Sprawy dotyczące podziału matku po rozwodzie
 • Sprawy związane z wypowiedzeniem umowy mieszkaniowej
 • Sprawy związane z trwałym lub częściowym  USZCZERBKU NA ZDROWIU (w tym szkody powstałe w ruchu drogowym, a także urazy pacjentów, ofiary przemocy oraz utraty osób, które utrzymywały rodzinę)
 • Wnioski oraz odwołania w sprawach odszkodowania dla ofiar przemocy.
{

Istnieje również możliwość przyznania bezpłatnej pomocy prawnej, o ile spełnione są podstawowe warunki finansowe, zaś sprawa w sposób szczególny wpływa na wnioskodawcę.

Sprawdź

Kiedy przysługuje Ci bezpłatna pomoc prawna bez kryterium dochodowego?

 • Sprawy związane z Barnevernet (w przypadku decyzji o odebraniu dziecka lub ograniczenia praw rodzicielskich)
 • Sprawy związane z doznaniem uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy
 • Sprawy imigracyjne, a w szczególności deportacji oraz cofnięcia dokumentu pobytowego, (o ile cudzoziemiec nie został skazany prawomocnym wyrokiem).
 • Sprawy związane z uzyskaniem ODSZKODOWANIA W WYNIKU BŁĘDNIE WYDANEGO WYROKU W TWOJEJ SPRAWIE (np. jeśli zostałeś zatrzymany, zaś sąd uznał Cię niewinnego lub postępowanie zostało umorzone)
 • Sprawy związane z uzyskaniem ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZEMOCY w postępowaniu cywilnym (jeśli padłeś ofiarą przemocy, możesz dochodzić odszkodowania bezpośrednio od sprawcy)
 • Sprawy związane z wymuszonym małżeństwem
 • Sprawy kryminalne (np. związane z przemocą, gwałtami i innymi ciężkimi przestępstwami)
 • PRAWNIK DLA OSĄDZANYCH W SPRAWACH KARNYCH (dla osób, które są sądzone jako sprawca – jednak wyłącznie, gdy dotyczy to poważnych spraw kryminalnych)
 • Sprawy związane z PRZYMUSOWYM LECZENIEM W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH (wyłącznie w przypadku, gdy otrzymasz decyzję o badaniu i leczeniu bez Twojej zgody)

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer