+47 462 32 626

+47 462 32 626

Виробничі травми 

Kancelaria prawna Bulut & CO AS

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku

1. Poproś o pomoc

Pomoc innych osób może okazać się nieoceniona, zwłaszcza jeśli wskutek wypadku przy pracy pracownik doznał urazu, który może zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Jeśli w pobliżu znajdują się inni pracownicy zwróć się do nich o udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. O pomoc możesz poprosić także osoby postronne. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby pomóc, warto skontaktować się telefonicznie z bliską osobą, która mogłaby przyjechać nam z pomocą, bądź z naszym pracodawcę, który również powinien udzielić nam pomocy.

2. Zabezpiecz dowody wypadku

Zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy i wyjaśnienie jego okoliczności to zgodnie z przepisami prawa obowiązek pracodawcy. Jednakże pracownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to w jego interesie leży prawidłowe ustalenie okoliczności wypadku i stwierdzenie, że zdarzenie spełniało przesłanki wypadku przy pracy. Pracownik w miarę możliwości powinien więc podjąć czynności, dzięki którym będzie mógł w razie sporu z pracodawcą udowodnić, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Jeśli więc poszkodowany pracownik ma możliwość np. wykonać zdjęcia miejsca wypadku, zebrać dane świadków wypadku – powinien to zrobić, zwłaszcza jeśli w pobliżu wypadku nie znajdowali się inni pracownicy.

3. Zgłoś zdarzenie pracodawcy

Natychmiast poinformuj pracodawcę o wypadku, jeśli nie możesz tego zrobić osobiście poproś o to kolegów, wyślij SMS. Poszkodowany Pracownik powinien zgłosić swojemu pracodawcy fakt zaistnienia wypadku. Zdarzyć się bowiem może, że zarówno sam pracodawca, jak i przełożony pracownika, bądź inni współpracownicy nie będą obecni przy wypadku i do czasu zawiadomienia ze strony poszkodowanego pracownika pracodawca nie będzie miał świadomości, że takie zdarzenie miało miejsce. Co istotne, gdyby z jakiegoś powodu pracodawca odmówił przyjęcia ustnego zawiadomienia ze strony pracownika, bądź nie podjął na skutek ustnego zawiadomienia żadnej czynności, warto zgłosić zdarzenie w formie pisemnej, np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku pracodawca nie będzie mógł twierdzić, że nie otrzymał od pracownika zgłoszenia o zdarzeniu.

4. Poproś swojego pracodawce o zgłoszenie wypadku do NAV

Poproś o kopię zgłoszenia

5. Poproś swojego pracodawcę o zgłoszenie wypadku do jego firmy ubezpieczeniowej.

Poproś o kopie zgłoszenia.

6. Skontaktuj się z adwokatem

Korzystaj ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Wypadek przy pracy wiąże się najczęściej z niezdolnością do pracy i uszczerbkiem na zdrowiu. Warto zatem mieć na uwadze, że zaistnienie wypadku uprawnia poszkodowanego pracownika do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym m.in. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru, a także jednorazowego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Po wykonaniu powyższych punktów pojawi się kwestia odszkodowania. Polacy oczekują jednorazowej kwoty, ale zwykle jej nie dostają. Jednocześnie norweski system ma stawki odszkodowań dla pracowników poszkodowanych, którzy byli narażeni na wypadki przy pracy.

Po pierwsze, NAV zazwyczaj wypłaca poszkodowanemu świadczenie w razie choroby aż do roku czasu. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego równają się 100% dochodu z pracy. Jeśli pracownik wróci do pracy w ciągu roku, nie ma wtedy prawa do odszkodowania.

Jeśli zachorujesz przez okres dłuższy niż jeden rok, to otrzymujesz zasiłek rehabilitacyjny (AAP). Jednak zasiłek rehabilitacyjny (AAP) jest tylko 64% dochodów z pracy. Oznacza to utratę 36% dochodu z drugiego roku po wypadku. W takich przypadkach ubezpieczyciel pracodawcy będzie płacił tą różnice wyrównując do 100% stawki wynagrodzenia.

W przypadku trwałego inwalidztwa pracownik musi zostać zdiagnozowany przez lekarza. Wtedy możesz ubiegać się o odszkodowanie, które może być wysokie. Normalnie można uzyskać odszkodowanie, jeśli jesteś chory dłużej niż rok. Masz prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w takiej sprawie niezalezno od dochodow.

Kontakt oss

Vi svarer innen 24 timer